Конференції

Специфіка механохімічного синтезу карбіду титану із застосуванням різних вуглецевих агентів

Д.В.Онищенко,
 
В.П.Рева
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/840

Анотація

Встановлено, що основними критеріями реалізації механохімічного синтезу в системі "титан—вуглець " є ступінь кристалічності модифікацій вуглецю та ступінь їх ароматичності. Зазначено перспективність застосування для механохімічного синте-зу карбіду титану вуглецевої композиції "сажа + графіт ". Показано, що карбід титану, синтезований за даною технологією, має високу сорбційну активність.


АДСОРБЦІЯ, АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ, ВУГЛЕЦЕВА КОМПОЗИЦІЯ, КАРБІД ТИТАНУ, МЕХАНОАКТИВАЦІЯ, МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ, ПОНОВЛЮЮЧА РОСЛИННА СИРОВИНА, ПРИРОДНИЙ ГРАФІТ, СТРУКТУРА МОДИФІКАЦІЙ ВУГЛЕЦЮ, СТУПІНЬ АРОМАТИЧНОСТІ