Про вимір щільності утряски металевих порошків

В.В.Артамонов,
 
А.О.Биков,
 
П.О.Биков,
 
В.П.Артамонов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/851

Анотація

Висвітлено проблему визначення однієї з технологічних властивостей металічних порошків, а саме щільність порошку після його утрушування. Мета роботи — проаналізувати державний стандарт на визначення щільності металевих порошків після утрушування з урахуванням досвіду роботи в області порошкової металургії. Виявлено, що методи визначення щільності металевих порошків, вказані стандартом, мають протиріччя і неточності. Запропоновано і простий у виконанні і надійний в експлуатації пристрій для механічного утрушування порошку.


МЕТАЛЕВИЙ ПОРОШОК, НАСИПНА ЩІЛЬНІСТЬ, СТРУШУВАННЯ, УТРУШУВАННЯ