Конференції

Вплив електророзрядної обробки алмазних порошків на зміну їх фізико-механічних характеристик

О.Н.Сизоненко,
 
Н.А.Олєйник,
 
Г.А.Петасюк,
 
Г.Д.Ільницька,
 
Г.А.Базалій,
 
В.С.Шамраева,
 
Є.І.Тафтай,
 
А.С.Торпаков,
 
А.Д.Зайченко,
 
Е.В.Ліпян
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/859

Анотація

Досліджено вплив імпульсної високовольтної електророзрядної обробки на морфометричні, адсорбційно-структурні та фізико-механічні характеристики шліф- та мікропорошків алмазу, які значною мірою визначають продуктивність та зносостійкість абразивного інструменту для механообробки. Показано ефективність застосування імпульсної високовольтної електророзрядної обробки для виготовлення алмазних шліф- та мікропорошків з незначною кількістю домішок та підвищеною абразивною здатністю.


ІМПУЛЬСНА ВИСОКОВОЛЬТНА ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНА ОБРОБКА, ПОРОШОК СИНТЕТИЧНОГО АЛМАЗУ, УДАРНА ХВИЛЯ