Конференції

Вплив умов помелу у водні та вакуумної обробки на фазовий склад сплаву на основі SmCo5

І.І.Булик,
 
А.М.Тростянчин,
 
П.Я.Лютий
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/860

Анотація

Показано, що фазовий склад промислового феромагнетного сплаву КС37 суттєво залежить від умов помелу у водні та подальшої термообробки у вакуумі. Встановлено параметри обробки (тиск водню під час насичення та помелу сплаву, частоту обертання камери млина, тривалість помелу, температуру дегазації у вакуумі), які дозволяють у широкому діапазоні варіювати як фазовий склад досліджуваного сплаву, так і кількісне співвідношення між: фазами. Залежно від згаданих умов, можливе отримання декількох варіантів фазового складу на основі фаз SmCo5, Sm2Co17, Sm2Co7 та Sm5Co19.


ВОДЕНЬ, МАГНЕТНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕХАНОХІМІЧНИЙ ПОМЕЛ, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, САМАРІЙ-КОБАЛЬТОВИЙ СПЛАВ, ФАЗОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ