Конференції

Вплив водню на абсолютну термо-ЕРС порошків.

Т.В.Копань,
 
І.А.Селезнева,
 
Хуторянська Н.В,
 
В.С.Копань
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/861

Анотація

Вивчено вплив адсорбції водню порошками Рt, Ni, Fe, Ag, Cu і вуглецевими нанотрубками на їх абсолютну термо-ЕРС (адсорбційний термоелектричний ефект) та інші властивості. Абсолютна термо-ЕРС порошків Еn менша за абсолютну термо-ЕРС моноліту Еm (дріт, фольга) через тунелювання носіїв заряду (електрони, дірки) крізь щілини між частинками порошку. Результатом адсорбційного термоелектричного ефекту є зростання Еn у ряду: вуглецеві нанотрубки, Сu, Аg, Fе, Ni, Рt. Встановлено, що чим більше Еn порошку Fе, тим вища напруга розриву виготовленого з нього монолітного матеріалу. Адсорбційний термоелектричний ефект рекомендовано використовувати для експрес-контролю порошку перед пресуванням.


АДСОРБЦІЙНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕФЕКТ, МЕТАЛЕВИЙ ПОРОШОК, НАПРУГА РОЗРИВУ