Конференції

Гаряче штампування порошкових заготовок: його сьогодні і завтра

В.Ю.Дорофєєв,
 
Ю.Г.Дорофєєв
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/862

Анотація

Розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку гарячого штампування пористих заготовок як методу виробництва конструкційних виробів машинобудування. Проаналізовано причини скорочення обсягів науково-дослідних робіт в галузі гарячого штампування пористих заготовок в період з 1990 по 2010 роки, а також; переваги і недоліки технології. Метод забезпечує можливість отримання високощільних матеріалів для важко навантажених виробів. Складність конфігурації виробів обмежується характеристиками пресового устаткування, яке використовується. Вразливим місцем технології є необхідність значних витрат на основне і допоміжне обладнання, тому гаряче штампування пористих заготовок доцільно використовувати для деталей масового виробництва. Означено перспективні напрямки подальшого розвитку гарячого штампування пористих заготовок.


ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ГУСТИНА, КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІЦНІСТЬ, ПОРИСТІ ЗАГОТОВКИ, ФОРМА