Конференції

Підвищення експлуатаційних параметрів прецизійних пар тертя в магнітному полі

M.Н.Свирид,
 
Є.Вайс,
 
Л.Б.Приймак,
 
В.М.Бородій,
 
А.Е.Якобчук
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/866

Анотація

Визначено можливість керування процесами відновлення і зношування при терті залежно від місця розташування магнітних полюсів за допомогою електромагнітних технологій. Встановлено можливість відновлювати в магнітному полі окремо (не розбираючи механізм) як сталевий поршень, так і циліндр, що складається з мідного сплаву. Розроблено методику відновлення поверхонь тертя у робочому середовищі, модифікованому порошками різної магнітної природи в імпульсному магнітному полі. Досліджено вплив імпульсного магнітного поля на трибологічні властивості пари тертя у робочому середовищі з нанопорошками різної магнітної природи. Встановлено, що поверхні найбільш функціональні за умов впливу імпульсного магнітного поля S/N-напряму.


ВІДНОВЛЕННЯ, ЗНОШУВАННЯ, КОНТРТІЛО, МАГНІТНЕ ПОЛЕ, МАСТИЛО, ПОРОШОК, РОБОЧИЙ ЗРАЗОК, ТЕРТЯ