Тертя і знос пористих підшипників ковзання при високій температурі. Вплив твердого мастила з наночасток MoS2

Х.Вішневська-Вейнерт
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/867

Анотація

Із застосуванням спеціально виготовленого пристрою для випробувань на тертя депо аналіз процесів тертя та зносу пористих підшипників ковзання, модифікованих шарами твердого мастила, при високих температурах. Результати випробувань показують досягнення квазігідродинамічного режиму змащування підшипника з порошкового матеріалу. Найнижчий коефіцієнт тертя склав f= 0,04 при 300 °С. При 300 °С відмічено значний ефект зниження швидкості зносу завдяки тому, що в квазі-гідродинамічному режимі змащування зберігається взаємодія мікронерівностеи контактної поверхні ковзання.


ЗНОС, КВАЗІГІДРОДИНАМІЧНИЙ РЕЖИМ ЗМАЩУВАННЯ, ПІДШИПНИК КОВЗАННЯ, ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, ТЕРТЯ КОВЗАННЯ