Високотемпературні захисні покриття на вуглецевих матеріалах

В.І.Змій
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/868

Анотація

Розглянуто деякі особливості вакуумного активованого дифузійного насичення вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів, у тому числі під впливом рідинних середовищ та самопоширювального високотемпературного синтезу. При цьому формування покриттів здійснювалося в умовах синергетики за одночасного впливу енергетичних та масових потоків. Проведено термодинамічний аналіз процесу утворення комплексних карбоборосиліцидних покриттів на основі тугоплавких металів, зокрема вольфраму, молібдену, цирконію та гафнію. Покриття на вуглецевих матеріалах випробовували на жаро- та термостійкість при температурах 1500-1900 °С.


АКТИВАЦІЯ, ВУГЛЕЦЕВИЙ МАТЕРІАЛ, ДИФУЗІЯ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, ПОКРИТТЯ, ТЕМПЕРАТУРА