Конференції

Застосування інтерполяційних многочленів в математичних моделях

B.C.Абрамчук,
 
I.B.Абрамчук
 

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 1997
http://www.materials.kiev.ua/article/87

Анотація