Конференції

Дослідження структури і властивостей зносостійких евтектичних покриттів системи Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr

М.І.Пашечко,
 
К.В.Дзєдзіц,
 
М.Є.Барщ
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/873

Анотація

Показано можливість одержання і досліджено властивості зносостійких евтектичних покриттів на основі системи Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr. Покриття нанесено методом електродугового плавлення в захисному середовищі аргону (методом GМА) з використанням порошкових дротів (діаметром 2,4 мм). Після випробувань на зносостійкість досліджено фазовий склад, мікроструктуру, розподіл елементів і нанотве-рдість евтектичних покриттів. Порошкові дроти використано для зміцнення і регенерації ножів, які використовуються для подрібнення автомобільних шин.


ЕВТЕКТИЧНИЙ СПЛАВ, НАПЛАВЛЕННЯ, ПОКРИТТЯ, ПОРОШКОВИЙ ДРІТ