До історії зародження металургійних технологій в бронзовому столітті

Г.Г.Гнесін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/874

Анотація

Представлено історичну панораму зародження та розвитку металургійних технологій, включаючи одержання металів, сплавів, способів їх обробки, а також: галузей застосування металічних матеріалів, у епоху бронзового віку.


БРОНЗА, БРОНЗОВИЙ ВІК, ДЕФОРМАЦІЙНА ОБРОБКА, ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЗОЛОТО, ІСТОРІЯ, ЛИТВО, МЕТАЛИ, МІДЬ, ОЛОВО, СВИНЕЦЬ, СПЛАВИ, СРІБЛО