Композиційні порошково-сітчасті матеріали, отримані методом прокатки

Л.Р.Вишняков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/884

Анотація

Розглянуто процеси прокатки пористих порошкових сітчастих композиційних стрічок, армованих дротяними в"язаними сітками. Наведено дані щодо впливу будови, структурних та деформаційних особливостей металевих трикотажних сіток на технологічні параметри отримання композитних армованих стрічок. Встановлено, що завдяки використанню металевих трикотажних сіток при створенні порошково-сітчастих композитів можна прокатувати порошкові маси, які важко формуються. Одержані при цьому стрічки, незважаючи на пористість, мають достатню несучу здатність і експлуатаційні властивості, необхідні для низки застосувань (електродні стрічки, армовані графітові ущільнення).


АРМУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, МЕТАЛЕВИЙ ТРИКОТАЖ, ПОРОШОК, ПРОКАТКА