Особливості взаємодії з воднем розмеленого сплаву на основі SmCо5

І.І.Булик,
 
А.М.Тростянчин,
 
П.Я.Лютий,
 
В.В.Бурховецький
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/889

Анотація

Встановлено фазовий склад продуктів взаємодії з воднем розмеленого сплава КС37 (SmCо5 — основна, Sm27 — домішкова фази) під тиском водню 0,1-0,4 МПі при температурі до 950 °С і тривалості до 5 год за умов звичайного та солід-гідрування і диспропорціонування. Встановлено, що до 560 °С з воднем взаємодіють продукти, які виникли з фази Sm27 після помелу, утворюючи Sm519 та неідентифіковані фази. Фаза SmCо55, Sm27 та Sm317. Вміст фази SmCо5 у рекомбінованому сплаві найвищий при температурі 950 °С. Показано, що застосування помелу у водні перед гідруванням, диспропорційнуванням, десорбуванням та рекомбінуванням пришвидшує реакцію диспропорціонування завдяки утворенню дефектів під час подрібнення. Підтверджено факт високотемпературного рекомбінування фази SmCо5 у водні.


МАГНЕТНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕТАЛОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, МЕХАНОХІМІЧНИЙ ПОМЕЛ, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, САМАРІЙ-КОБАЛЬТОВИЙ СПЛАВ, ФАЗОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ