Конференції

Застосування дисперсних порошків тугоплавких карбідів і нітридів для модифікування залізовуглецевих сплавів

 
І.Л.Бродецький,
 
В. В.Каверінський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/899

Анотація

Визначено оптимальні технологічні параметри модифікування залізовуглецевих розплавів дисперсними порошковими модифікаторами. Встановлено, що за ступенем зниження ефективності модифікатори другого роду для низьковуглецевої сталі можна розмістити в ряд: NbN —> TiN —> ZrN —> NbC. Показано, що модифікування сталі 20 за умов сифонної розливки у зливки масою 2 т шляхом введення дисперсного порошку TiN фракції 1-3 мкм з витратами 0,12 кг/т дозволило підвищити весь комплекс механічних властивостей: границю міцності та текучості —в 1,3—1,5 рази; відносне подовження та звуження —в 1,2-1,3 рази; ударну в’язкість —на 30-40%.


МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПОРОШКОВІ МОДИФІКАТОРИ, СТАЛЬ, ТУГОПЛАВКІ КАРБІДИ ТА НІТРИДИ, ЧАВУН