З’єднання пластин карбіду кремнію компаундом на основі дисиліциду титану

Е.Жак,
 
Пітікор І.Ле,
 
Л.Майє,
 
К.Лоретт,
 
Л.Шафро
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/900

Анотація

Подана робота, що є частиною Програми реакторів четвертого покоління, описує методологію і результати з’єднання SiC-підкладок розплавом металевих силіцидів, зміцненого порошком SiC. Температури експлуатації з’єднаних пластин відповідають діапазону до 1000 °С, але слід передбачити короткочасні підвищення температури до 1600 або 2000 °С. Одним з ключових питань є з’єднання композитів SiCf/SiCm для ущільнення оболонки пального. Описано результати з’єднання SiC-підкладок з використанням розплавленого TiSi2. Встановлено, що цілісність і міцність з’єднання можуть бути поліпшені шляхом додавання дрібних частинок SiC до суміші порошків силіцидів. Збірки пластин отримано в індукційній печі. Наведено поперечні перерізи збірок, дані щодо змочуваності та термомеханічних властивостей, а також: результати випробування збірок на чотириточковий вигин.


ІНТЕРМЕТАЛІЧНІ І ДИСИЛІЦИДНІ СПОЛУКИ, ПОВЕРХНЯ РОЗДІЛУ МЕТАЛ-КЕРАМІКА, СПЛАВЛЕННЯ КАРБІДУ КРЕМНІЮ