Конференції

Теорія і технологія отримання виробів методами СВС-баротермії на основі моделювання процесів накопичення пошкоджень

С.М.Вайцехович,
 
В.М.Михалевич,
 
В.А.Краєвський
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/902

Анотація

Розроблено технологію СВС-компактування, що включає підготовку складеної порошкової заготовки зі створенням умов, за яких пори в об'ємі продукту синтезу розподілятимуться рівномірно, СВС-баротермію синтезованої заготовки та пластичне формоутворення виробів методами обробки тиском. Для визначення граничної деформації синтезованої заготовки запропоновано використовувати модель накопичення пошкоджень спадкового типу, яка враховує перебіг під час пресування двох конкуруючих процесів: накопичення пошкоджень внаслідок пластичної деформації й часткове заліковування накопичених пошкоджень за рахунок структурних змін. Сформульовано напрямки теоретичних досліджень для інтенсифікації процесу пресування.


МОДЕЛЬ СПАДКОВОГО ТИПУ, НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ, ПОРОШКОВА ЗАГОТОВКА, САМОПОШИРЮВАЛЬНИЙ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ, УМОВИ ГРАНИЧНОГО СТАНУ