РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІБРОЛІТУ ЗЕРНИСТОЇ ПЕРИКЛАЗОШПІНЕЛЬНОЇ МАСИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛАВИЛЬНИХ ТИГЛІВ

С.В.Чаплянко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/920

Анотація

Досліджено вібролиту зернисту периклазошпінельну масу. Визначено діапазон її робочих характеристик (час вібраційної активності мас складав не менше 3 год) залежно від виду диспергатора: для диспергатора на основі поліетиленгліколю — розтікання 80–190% при вологості маси 4,5–6,2%; для диспергатора на основі полікарбонової кислоти — розтікання 80–180% при вологості маси 5,2–6,5%; для диспергатора на основі поліелектроліту — розтікання 80–190% при вологості маси 5,5–7,0%. Діапазон робочих характеристик оцінювали з урахуванням якості робочої (плавильної) поверхні тиглів. Проведені дослідження дозволили мінімізувати брак сирцю виробів при їх вібролитті та забезпечили отримання високовогнетривких тиглів з гладкою бездефектною поверхнею, які застосовують при індукційній плавці жароміцних і жаростійких сплавів.


АЛЮМОМАГНЕЗІАЛЬНА ШПІНЕЛЬ, ВІБРОЛИТТЯ, ВОЛОГІСТЬ, ПЕРИКЛАЗ, ПЕРИКЛАЗОШПІНЕЛЬНІ ТИГЛІ, РОЗТІКАННЯ