ОСОБЛИВОСТІ СУШКИ ВОДОРОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

О.Д.Нейков,
  
В.А.Жога,
 
І.І.Одокієнко,
 
В.Г.Тохтуєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/930

Анотація

Досліджено кінетику дегідратації та теплової сушки водорозпилених порошків алюмінію. Показано, що кондуктивні вакуум-сушильні шафи є низькоефективними для сушки хімічно активних речовин. Відсутність пристрою для дезінтеграції агрегатів частинок у сушарках такого типу створює небезпеку окиснення і теплового займання порошків. Встановлено, що у кондуктивно-конвективній сушарці забезпечуються дезінтеграція агрегатів частинок, безперервне перемішування і рівномірний розподіл порошку на поверхні, через яку підводиться тепло. За результатами досліджень оптимізовано параметри процесу сушки порошків алюмінієвих сплавів та визначено гранично допустимі значення температур сушки залежно від вмісту вологи в порошку.


ВИБУХОБЕЗПЕЧНІСТЬ, ВОЛОГІСТЬ, ДЕГІДРАТАЦІЯ, ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ АГРЕГАТІВ ЧАСТИНОК, КОНДУКТИВНО-КОНВЕКТИВНА СУШАРКА, ТЕМПЕРАТУРА І КІНЕТИКА СУШКИ, ТЕПЛОВІ ЗАЙМАННЯ, ХІМІЧНА АКТИВНІСТЬ