Конференції

ДИСПЕРГУВАННЯ МЕТАЛУ В ПРИСУТНОСТІ МЕХАНІЧНО ДЕСТРУКТОВАНОГО ПОЛІМЕРУ

В.П.Рева,
 
Д.В.Онищенко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/932

Анотація

Диспергування металевої стружки за наявності механічно деструктовної високомолекулярної сполуки сприяє інтенсифікації процесу подрібнення та пластифікування металу, супроводжуючись перебігом відновних реакцій та десульфуризацією дисперсного металу. У роботі в якості полегшуючих диспергування металу механічно деструктовних органічних речовин, зокрема, були використані твердофазні високомолекулярні сполуки. Подрібнення сталевої стружки проведено на енергонапруженому вібромлині, рентгенографічні дослідження — на монокристалічному дифрактометрі, а температура стінок механореактора у процесі подрібнення фіксувалася лазерним інфрачервоним пірометром. В якості високо-молекулярного середовища, спроможного генерувати низькомолекулярні активні компоненти, шляхом експериментального відбору було обрано поліметилметакрилат. Встановлено, що подрібнення стружки швидкорізальної сталі разом із високомолекулярною органічною сполукою супроводжується процесом дезінтеграції металу, енергетично більш вигідним, ніж за використання низькомолекулярних поверхнево-активних речовин. Експериментально також доведено можливість відмови від трудомісткого відпалювання порошку для зняття механічного наклепу, оскільки віброобробка стружки в присутності деструктовного полімеру спричинює пластифікування металу. З урахуванням чинника часу описано процеси рафінації металу як від адсорбованої сірки, так і від тієї, що входить до хімічного складу сталі, а також процеси відновлення окисних плівок продуктами механокрекінґу за механохімічної обробки та десульфуризації дисперсного металу.


ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНА СПОЛУКА, ВІБРООБРОБКА, ВІДНОВЛЕННЯ, ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЯ, МЕХАНОДЕСТРУКЦІЯ, ПЛАСТИФІКУВАННЯ, ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТРУЖКА ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ