ВПЛИВ ШВИДКОСТІ НАГРІВУ І ТЕМПЕРАТУРИ НА СПІКАННЯ ПОРОШКУ НЕІРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 316L ПРИ СПІЛЬНІЙ ДІЇ ПОЛІВ

Анкан Ду,
 
І Ян,
 
І Цинь,
 
Ган Ян
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/933

Анотація

Порошки нержавіючої сталі 316L з частинками середнього розміру 20 мкм спікали при різних швидкостях нагрівання в умовах спільної дії полів у дослідному комплексі “Gleeble-1500D”. Показано, що швидкість нагрівання та температура спікання безпосередньо впливають на ущільнення продуктів спікання, а електричне поле не лише забезпечує джоулеве тепло, але також прискорює дифузію атомів у процесі спікання, тим самим інтенсифікуючи спікання. Процес відбувається при спільній дії поля напружень, температурного та електричного полів. Відносна густина спеченої заготівки може досягати 88,9% за відносно низької температури (500 0C) протягом порівняно нетривалого часу спікання (6 хв).


ДЖОУЛЕВЕ ТЕПЛО, ДИФУЗІЯ, СПІЛЬНА ДІЯ ПОЛІВ, ТЕМПЕРАТУРА СПІКАННЯ, ШВИДКІСТЬ НАГРІВАННЯ