Конференції

СТРУКТУРА НАНОЛИСТІВ ГРАФІТУ, СИНТЕЗОВАНИХ ПЛАЗМОВИМ РОЗРЯДОМ В РІДКОМУ ЕТАНОЛІ

Р.А.Сергієнко,
 
С.Кім,
 
Є.Шибата,
 
Ю.Хаясака,
 
Т.Накамура
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/935

Анотація

Графітові нанолисти синтезовано з використанням розряду малої потужності в ультразвуковому кавітаційному полі рідкого етанолу. Ефективність усунення побічних продуктів синтезу підтверджено різними методами. Результати показали наявність двох типів упорядкування вздовж кристалографічної вісі с у графітових нанолистах: пакування типу ABAB та турбостратне пакування. Згідно з оцінками, товщина більшості графітових нанолистів складала від 8,8 до 30 нм, а їх бічні розміри змінювались від декількох сотень нанометрів до 11 мкм, при цьому середній розмір дорівнював 4–5 мкм. Запропоновано простий механізм формування графітових нанолистів шляхом відшарування графенових шарів, які вкривають поверхню наночастинок сплаву Fe–Pt. Виміряна провідність графітових нанолистів зіставна з провідністю графенового нанопорошку та одношарових листів графену, які використані для порівняльного аналізу.


ВУГЛЕЦЕВІ НАНОМАТЕРІАЛИ, ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, НАНОЛИСТИ ГРАФІТУ, ПЛАЗМОВИЙ РОЗРЯД, РАМАНІВСЬКА СПЕКТРОСКОПІЯ, УЛЬТРАЗВУК