СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ КОМПОЗИЦІЇ ЗАЛІЗО–ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИЙ ФЕРОХРОМ

В.А.Маслюк,
  
В.Б.Курась,
 
М.І.Підопригора,
 
В.М.Варченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/936

Анотація

Досліджено фізико-технологічні властивості порошку ферохрому, отриманого подрібненням плавленого високовуглецевого ферохрому марки ФХ800. Встановлено, що цей ферохром достатньо добре подрібнюється в порошок і завдяки своїм фізико-технологічним властивостям придатний для одержання зносостійких порошкових матеріалів. Досліджено вплив вмісту ферохрому на структуру та властивості матеріалів, отриманих спіканням у вакуумі пресовок із порошку заліза ПЖР і подрібненого ФХ800. Встановлено, що матеріали із 30% ФХ800 мають високі значення щільності, міцності на згин, твердості та стійкості до абразивного зношування.


ЗАЛІЗО, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, СКЛАДНИЙ ЗАЛІЗО-ХРОМОВИЙ КАРБІД, СПІКАННЯ, ТВЕРДІСТЬ