ВПЛИВ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ХРОМУ, ВАНАДІЮ, Al2O3–Cr и Al2О3–V НА МІЦНІСТЬ ГРАНУЛ ДІОКСИДУ УРАНУ

А.П.Патокін,
 
В.Л.Капустін,
 
Б.М.Широков,
 
А.В.Шиян
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/937

Анотація

Шляхом випробувань на діаметральне стиснення між двома паралельними площинами досліджено характеристики міцності частинок діоксиду урану з покриттями зі сплаву хрому, ванадію та Al2O3–Cr і Al2O3–V у температурному інтервалі 20–900 0С. Показано, що міцність частинок залежить від товщини та матеріалу покриття, міцності паливного осердя (керна), швидкості навантаження і температури випробування. Міцність частинок зростає зі збільшенням товщини покриття та підвищенням температури, досягаючи максимального значення при 700–900 0С. Характер руйнування покриттів змінюється від міжкристалічного (20–150 0С) до пластичного (650–900 0С). Запропоновано методику статистичної обробки результатів випробувань та імовірнісного оцінювання стійкості частинок. Показано, що стійкість частинок із покриттями добре описується імовірнісною залежністю Вейбулла, яка дає можливість спрогнозувати руйнування частинок за будь-якого навантаження. Проведено імовірнісне оцінювання залежності міцності частинок від навантаження за різних температур.


ВАНАДІЙ, ДІОКСИД УРАНУ, ДІОКСИД УРАНУ, МІЦНІСТЬ, ПОКРИТТЯ, ТЕМПЕРАТУРА, ХРОМ, ЧАСТИНКА