СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ЗНОСОСТІЙКИХ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ В ЯКОСТІ АНОДА КАРБІДОТИТАНОВИХ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ

Ю.Г.Ткаченко,
 
Д.З.Юрченко,
 
В.Ф.Бритун,
 
Л.П.Ісаєва,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/938

Анотація

Досліджено процеси фазо- та структуроутворення при гарячому пресуванні електродних матеріалів на основі карбіду титану, а також формування структури і властивостей електроіскрових покриттів із них на сталевий підкладці. Показано вплив робочого струму ерозійної обробки на фазовий склад і твердість сформованих покриттів на сталі. Встановлено, що структура і склад розроблених електродних матеріалів дозволяють отримати електроіскрові покриття товщиною до 100 мкм з твердістю до 14 ГПа. Маса перенесеного на підкладку матеріалу в три рази більша, ніж при використанні стандартного сплаву на основі карбіду титану ТН20. Отримані значення стійкості при абразивному і сухому терті ковзанням захисних покриттів з розроблених сплавів дозволяють рекомендувати їх для захисту швидкозношуваних сталевих поверхонь.


ВЛАСТИВІСТЬ ПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОДНИЙ МАТЕРІАЛ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ