Конференції

ВОДНЕВОСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ НА ОСНОВІ ІНТЕРМЕТАЛІДУ (Ti, Zr)Mn2–x

В.Г.Іванченко,
 
В.А.Дехтяренко,
 
Т.В.Прядко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/942

Анотація

Методами оптичної мікроскопії і рентгофазового аналізу вивчено мікроструктуру та фазовий склад сплаву 15,4% (ат.) Ti–30,2% (ат.) Zr–54,4% (ат.) Mn в литому стані, а також фазовий склад продуктів гідрування та подальшої десорбції. Встановлено, що досліджуваний сплав здатен поглинути водень (до ємності Н/Ме ≈ 1,5) за короткий час при кімнатній температурі та тиску 0,6 МПа без попередньої активації. Показано, що при виділенні водень відновлює оксидні плівки, які утворюються на поверхні матеріалу під час гідрування, — поверхня самоочищується.


ВОДНЕВА ЄМНІСТЬ, ГІДРИД, ІНТЕРМЕТАЛІД, КІНЕТИКА ГІДРУВАННЯ