ОДЕРЖАННЯ І СТРУКТУРА МАГНІТОРЕЗИСТИВНИХ ТОВСТИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ ДИСПЕРСНОГО Ni3B

Б.М.Рудь,
 
Є.Я.Тельников,
 
А.К.Марчук,
 
А.Г.Гончар,
 
А.О.Рогозінська
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/944

Анотація

Із порошків Ni3B різної дисперсності виготовлено пасти та плівки за товстоплівковою технологією з використанням трафаретного друку паст на діелектричну підкладку та термообробки в середовищі повітря без будь-якого захисту. Методами рентгенівського аналізу та електронної мікроскопії досліджено фазовий склад та структуру плівок, визначено розміри утворених в процесі їх термообробки наноструктурних елементів (феромагнітного Ni та діелектричного прошарку B2O3). Проведено вимірювання магнітоопору плівок у магнітному полі 0-2 Тл. Показано, що залежність магнітоопору плівок від величини зовнішнього магнітного поля зумовлена спін-залежним тунелюванням носіїв струму.


МАГНІТООПІР, НАНОЧАСТИНКИ, СТРУКТУРА, ТЕРМООБРОБКА, ТОВСТА ПЛІВКА, ТРАФАРЕТНИЙ ДРУК