РЕЗОРБУЮЧА КЕРАМІКА НА ОСНОВІ ФОСФАТІВ КАЛЬЦІЮ

Т.Сафронова,
 
В.Путляєв,
 
М.Шехирев
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/945

Анотація

Резорбуюча монофазна кераміка та керамічні композити на основі пірофосфату кальцію (CPP, Ca2P2O7), трьохкальцієвого фосфату (TCP, Ca3(PO4)2) та гідроксиапатиту (HAp, Ca10(PO4)6(OH)2) отримані термічною обробкою суміші HAp (Ca / P = = 1,67) і CPP (Ca/P = 1). Високотемпературну твердофазну реакцію, що протікає між HAp та CPP з утворенням TCP, вивчено в діапазоні температур 700–800 0C. У цьому діапазоні спостерігали метастабільну фазу α-TCP як продукт твердофазної реакції. Реакція завершилася до початку спікання порошків. Встановлено, що мікроструктура композитів CPP/TCP містить крупні зерна CPP, між якими розподілені більш дрібні зерна TCP. У випадку, коли монофазна кераміка з вихідним співвідношенням HAp/CPP відповідала TCP, розмір зерен не перевищував 300 нм.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ТВЕРДОФАЗНА РЕАКЦІЯ, ГІДРОКСИАПАТИТ, КЕРАМІЧНІ КОМПОЗИТИ, МІКРОСТРУКТУРА, ПІРОФОСФАТ КАЛЬЦІЮ, РЕЗОРБУЮЧА МОНОФАЗНА КЕРАМІКА, ТРЬОХКАЛЬЦІЄВИЙ ФОСФАТ