Конференції

СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ТИТАН–КРЕМНІЙ, ТИТАН–СИЛІЦИД ТИТАНУ

Г.А.Прібитков,
 
М.І.Вагнер,
 
В.В.Коржова,
 
Є.М.Коростелева,
 
А.В.Гурских,
 
І.А.Фірсіна
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/953

Анотація

Методами металографії, рентгеноструктурного і мікрорентгеноспектрального аналізів досліджено матеріали системи Ti–Si з вмістом кремнію до 25% (ат.), одержані вакуумним спіканням сумішей порошків титану, кремнію та силіциду титану Ti5Si3. Результати структурних досліджень використано для пояснення об"ємних змін, які відбуваються при спіканні порошкових сумішей різного вихідного фазового складу. Встановлено, що заміна кремнію силіцидом титану в порошкових сумішах із титаном дозволяє кратно зменшити пористість спечених порошкових композицій.


ВАКУУМНЕ СПІКАННЯ, КРЕМНІЙ, ОБ'ЄМНІ ЗМІНИ, ПОРОШКОВІ СПЛАВИ, СИЛІЦИДИ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ, ТИТАН