Конференції

ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ З ПОРОШКІВ ТИТАНУ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ

В.В.Савич
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/955

Анотація

На підставі аналізу літературних джерел і отриманих нами даних визначено основні перспективні напрямки досліджень пористих порошкових матеріалів (ППМ) на основі титану. Актуальним можна назвати пошук можливих шляхів подальшого зниження вартості ППМ, у тому числі використання як вихідної сировини не лише губчастого порошку титану і титанової губки, але й порошку гідриду титану, а в перспективі — збагаченого рутилового концентрату. Великий ресурсозберігаючий потенціал має розробка нових методів підвищення механічної міцності ППМ, таких як мікролегування, використання бідисперсної вихідної шихти тощо. Описано перспективність розробки нових технологій формування і консолідації ППМ з порошків титану, включно з: формуванням градієнтної порової структури методами електроімпульсного, електророзрядного, селективного лазерного та мікрохвильового спікання, мікроінжекційного лиття; модифікацією фізико-хімічних і біохімічних властивостей поверхні пор ППМ з метою зміни їх функціональних характеристик; створенням композиційних ППМ, що містять ізотропно розподілені цільові компоненти — активатори, сорбенти, що армують елементи, та інше. Аргументовано актуальність створення ППМ з анізотропією структурних властивостей за товщиною і (або) площею пористого елементу, який розподіляє потік газу або рідини.


АНІЗОТРОПІЯ ПОРОВОЇ СТРУКТУРИ, КОНСОЛІДАЦІЯ, ПОРИСТИЙ ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, ПОРОШОК ТИТАНУ, ФОРМУВАННЯ