Конференції

СПІКАННЯ ПОРОШКОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ Cu–Sn–P–MoS2 ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 780 °С

 
О.І.Фущич,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/957

Анотація

Досліджено вплив вихідної пористості зразків, спресованих із порошкових композицій Cu + 9Sn + 1,5P + (5, 10, 15%) MoS2, і кількості дисульфіду молібдену MoS2 в них на їх ріст у процесі спікання у водні за температури 780 °С. Встановлено, що зі збільшенням вихідної пористості зразків однакових розмірів, що містять одну й ту ж кількість MoS2, їх ріст зменшується, а зі збільшенням кількості MoS2 у зразках однакових розмірів, спресованих на одну пористість, їх ріст підвищується. Водяна пара, яка виділяється при відновленні воднем оксидів, присутніх на поверхні вихідних порошків олова і мідно-фосфористого сплаву, викликає розпухання зразків. Крім того, фазові перетворення у матеріалі під час спікання можуть спричинити збільшення зразків через утворення нових фаз (сульфіду міді Cu2S) із кристалічною ґраткою більшого об'єму, ніж у матриці матеріалу і дисульфіду молібдену.


ОКСИДИ, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШКОВА КОМПОЗИЦІЯ, РІСТ, РОЗКЛАДАННЯ, СПІКАННЯ, ТЕМПЕРАТУРА