Конференції

КОМПЛЕКСНІ ЕРОЗІЙНО-СТІЙКІ ГАЗОДИФУЗІЙНІ ПОКРИТТЯ НА СТАЛЯХ

В.І.Змий,
 
С.Г.Руденький,
 
Н.Ф.Карцев,
 
В.В.Кунченко,
 
Ю.В.Кунченко,
 
Є.В.Тимофеева
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/959

Анотація

Досліджено багатокомпонентні покриття на сталях 20 і Х18Н10Т, які формуються з використанням вакуумного активованого дифузійного насичення. Як середовище, що насичує, використано суміш, що складається з порошків B4C, Al, Ni, Si, Cr, C. Проведено термодинамічні розрахунки реакцій, що супроводжують процес титанування. Обговорено результати металографічних, дюрометричних та рентгенографічних досліджень. Досліджено кавітаційно-ерозійну стійкість багатокомпонентних покриттів на сталях. Встановлено, що зазначені покриття підвищують стійкість сталлі 20 порівняно з вихідним станом, при цьому швидкість руйнування покриттів на сталях 20 та Х18Н10Т майже однакова.


ВАКУУМНЕ АКТИВОВАНЕ ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ, ЕРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, КОМПЛЕКСНЕ ПОКРИТТЯ