РОЗРОБКА С/С КОМПОЗИТІВ, ЗАСНОВАНА НА ПРОСОЧЕННІ ЗАГОТОВОК ВУГЛЕВОДНЕВИМ ПРЕКУРСОРОМ В НАДКРИТИЧНОМУ СТАНІ

Л.Майе,
 
А.Гьюет,
 
Петикор И.Ле,
 
П.Вейсбекер
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/960

Анотація

Описано розробку нової технології виготовлення вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів для авіаційної та авіакосмічної промисловості, що передбачає скорочення часу просочування вуглецевої заготовки. Для отримання вуглецевої матриці просочування волокнистої вуглецевої заготовки здійснювали з використанням вуглеводню в надкритичному рідкому стані при високій температурі. Мікроструктуру піровуглецевого покриття вивчено із застосуванням сканувальної та просвічувальної електронної мікроскопії. В ході експерименту контролювали параметри процесу (температуру, тиск вуглеводню, час) для отримання вуглецевої матриці. Найкращі умови призвели до швидкого ущільнення по глибині, починаючи з верхньої частини заготовки. Після декількох експериментів досягнуто поліпшення ущільнення.


ВУГЛЕЦЬ-ВУГЛЕЦЕВИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, НАДКРИТИЧНА РІДИНА, ХІМІЧНЕ ПРОСОЧУВАННЯ З ПАРОВОЇ ФАЗИ