ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ ПІД ЧАС КРИСТАЛІЗАЦІЇ РОЗПЛАВУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ WC–W2C

І.Ю.Троснікова,
 
П.І.Лобода,
 
О.П.Карасєвська,
 
О.І.Білий
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/961

Анотація

Досліджено вплив швидкості охолодження на структуру, фазовий склад, розмір областей когерентного розсіювання та напружено-деформований стан реліту, який застосовується в промислових масштабах для зміцнення деталей машин і механізмів, що працюють в умовах абразивного зношування та при високих контактних навантаженнях. Методами оптичної та растрової електронної мікроскопії, кількісного рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізів виявлено, що збільшення швидкості охолодження під час кристалізації з розплаву призводить до зменшення розміру фазових складових сплаву 20% (мас.) WC–80% (мас.) W2C, збільшення напружень стиснення в матричній фазі W2C та розтягування у включеннях WC, в результаті чого збільшується твердість (в 1,5 рази) реліту.


КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, МЕХАНІЗМ ЗЕРНОГРАНИЧНОГО ЗМІЦНЕННЯ, НАПРУЖЕННЯ, ТВЕРДІСТЬ, ШВИДКІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ