Конференції

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГАРЯЧОЇ ДОПРЕСОВКИ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ АЛМАЗ - (Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2)

В.А.Мечник
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/964

Анотація

Розкрито механізми впливу компонентів системи алмаз - (Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2) і продуктів їх взаємодії на формування мікро- і наноструктури, а також механічні властивості композитів, одержаних спіканням в пресформах в муфельній печі з гарячим допресовуванням. Визначено p–t параметри гарячого допресовування, що забезпечує зневуглецювання в перехідній зоні алмаз - матриця шляхом утворення прошарків з Fe3C, Cr3C2, Cr7C3 і Cr1,65Fe0,35B0,95. Зносостійкість таких композитів втричі перевищує аналогічний параметр зразків, одержаних з шихти, що не містить дибориду хрому.


АЛМАЗ, ВЗАЄМОДІЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ДИБОРИД ХРОМУ, ЗАЛІЗО, ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИТ, МІДЬ, НІКЕЛЬ, ОЛОВО, ПЕРЕХІДНА ЗОНА, ПРОШАРОК, СТРУКТУРА, ТЕМПЕРАТУРА, ТИСК, ФАЗА