ВПЛИВ ПРОСТОРОВО-ЗШИТОЇ СТРУКТУРИ НА ТЕРМІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ КОМПОЗИТІВ PIP–Cf/SiC

Деке Чжан,
 
Інбінь Цао,
 
Жунцзюнь Лю,
 
Чанжуй Чжан,
 
Янань Цзяо,
 
Чуньлей Янь
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/965

Анотація

Композитні матеріали Cf/SiC з 3D3d-, 3D4d-, 3D5d-зшитими структурами виготовлено методом просочування та піролізу прекурсора (PIP). Для формування матриці полікарбосилан використано як прекурсор. Коефіцієнт термічного розширення (КТР) композитів Cf/SiC визначено в подовжньому та поперечному напрямах в діапазоні температур –150...–25 °C. Значення КТР у подовжньому напрямі варіюються в діапазоні (0,09–0,68)·10–6/°C, а в поперечному — у межах (0,21–1,95) ·10–6/°C. Різні значення КТР просторово-зшитих композитних матеріалів Cf/SiC головним чином визначаються відмінністю структури вуглецевих волокон. Значення КТР у подовжньому напрямі нижчі, ніж у поперечному внаслідок негативного осьового розширення вуглецевих волокон при кріогенній температурі. Досліджено мікротріщини для з"ясування впливу структури на термічне розширення композитів.


ВУГЛЕЦЕВЕ ВОЛОКНО, ЗШИТА СТРУКТУРА, КАРБІД КРЕМНІЮ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ, КОМПОЗИТИ CF/SIC