ЕКОЛОГIЧНО ЧИСТА ТЕХНОЛОГIЯ ПЛАЗМОВОГО ДИСПЕРГУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВIДНИХ МАТЕРIАЛIВ З ОДНОСТАДIЙНИМ ЦИКЛОМ ВИГОТОВЛЕННЯ CУСПЕНЗIЙ НАНОЧАСТОК У ШИРОКОМУ СПЕКТРI РIДКИХ ОСНОВ

М.В.Новiков,
 
Л.Д.Кiстерська,
 
В.В.Садохiн,
 
В.П.Садохін,
 
В.М.Перевертайло
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/978

Анотація

Розглянуто нову екологічно чисту високопродуктивну технологію плазмового нанодиспергування електропровідних матеріалів з одностадійним циклом виготовлення колоїдних розчинів наночастинок у широкому спектрі рідких основ. Наведено фізико-хімічні характеристики отриманих колоїдних розчинів на прикладі наносрібла у харчовому гліцерині. Описано схему і конструкцію робочого макету дослідно-виробничої установки з багатопостовими модулями плазмового нанодиспергування для виготовлення нанопродукту “Срібний щит-1000”. Наведено переваги нових технологій та апаратури.


КОЛОЇДНИЙ РОЗЧИН, НАНОДИСПЕРГУВАННЯ, НАНОСРІБЛО, РОЗПОДІЛ ЗА РОЗМІРОМ