Конференції

Математичні моделі локального охолодження циліндра та їх застосування

Л. Л.Панченко
 

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 1997
http://www.materials.kiev.ua/article/98

Анотація