Конференції

СПІКАННЯ СІАЛОНОВОЇ КЕРАМІКИ ПРИ ВИСОКОШВИДКІСНІЙ ТЕРМООБРОБЦІ

К.Л.Смірнов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/985

Анотація

Представлено результати досліджень, отримані при високошвидкісній термообробці сіалонової кераміки методами спікання в плазмовому розряді та спікання в хвилі горіння. Виявлено температурні інтервали, що визначають густину, фазовий склад і мікроструктуру в багатокомпонентних сіалонових системах. Проаналізовано особливості перебігу окремих стадій процесу спікання для вивчених сіалонових систем і визначено вплив складу та основних характеристик вихідної порошкової сировини на фазовий склад і мікроструктуру спеченої сіалонової кераміки.


ПЛАЗМОВИЙ РОЗРЯД, САМОПОШИРЮВАЛЬНИЙ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ, СІАЛОНОВА КЕРАМІКА, СПІКАННЯ, ХВИЛЯ ГОРІННЯ