Конференції

Електрофізичні властивості механічно активованої кордієрітової кераміки

Н.Г.Джорджевич,
 
Н.Обрадович,
 
С.Філіпович
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/986

Анотація

Трикомпонентну суміш, підготовлену з використанням оксидів MgO, Al2O3 і SiO2 у співвідношенні 2 : 2 : 5 з добавкою 10% Bi2O3, піддавали механічній активації протягом 5–240 хв у кульовому млині з керамічними розмельними тілами з подальшим спіканням в температурному інтервалі 1173–1573 K. Для визначення структурних перетворень спечені продукти були досліджені методом рентгеноструктурного аналізу. Вивчено можливий взаємозв"язок між технологічними параметрами і функціональними властивостями кордієрітової кераміки. З цією метою було використано кількісні показники функціональних властивостей зразків: електрична ємність (Cc) і електроопір (Rρ), а також діелектричні втрати (tgδ). Отримані результати продемонстрували вплив механічної активації на властивості кордієритової кераміки.


ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, КОРДІЄРИТОВА КЕРАМІКА, МЕХАНІЧНА АКТИВАЦІЯ