ОСОБЛИВОСТI ПРОЦЕСУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО (ДО 1600 °С) ОКИСНЕННЯ НА ПОВIТРI КЕРАМIЧНИХ МАТЕРIАЛIВ СИСТЕМИ ZrB2–MoSi2

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
А.Д.Панасюк,
  
О.В.Коротеєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/989

Анотація

Методами термогравіметричного та диференційно-термічного аналізу досліджено процес високотемпературного окиснення в неізотермічних умовах на повітрі до 1600 °С керамічних матеріалів складу 56% (мас.) ZrB2–44% (мас.) MoSi2 і 86% (мас.) ZrB2–14% (мас.) MoSi2. Оксидні шари, що утворюються на поверхні зразків на різних етапах окиснення, досліджено за допомогою кількісної оже-електронної спектроскопії, енергодисперсійного рентгеноспектрального аналізу і скануючої електронної мікроскопії. В результаті проведених досліджень зроблено висновок про виключну окалиностійкість керамічних матеріалів системи ZrB2–MoSi2.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ДИСИЛІЦИД МОЛІБДЕНУ, КЕРАМІКА, ПОШАРОВИЙ СКЛАД ОКСИДНИХ ШАРІВ