ВПЛИВ ПЕРЕМІННОГО СКЛАДУ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТУПЕНЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЧОВИН У ТОПОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЯХ ГАЗ–ТВЕРДЕ ТІЛО

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/990

Анотація

Розглянуто можливість аналізу виходу продуктів реакцій або ступеня перетворення у системі газ–тверде тіло. Графічно представлено залежності ступеня перетворення твердої фази від складу газу для різних типів реакцій, що дозволяють оперативно визначити реакційну здатність системи. Отримані дані можуть бути корисними у плануванні і проведенні технологічних процесів.


АНАЛІЗ, ГАЗ, РЕАГЕНТ, СТУПІНЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ