Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Особливості фазоутворення порошкових лігатур системи Fe—В4С залежно від технологічних умов

Мамонова А.А.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2059

Термічний синтез порошкових лігатур в інтервалі температур 1050—1200 °С показав суттєву залежність фазоутворення від щільності брикетів вихідної шихті. При синтезі більш пористих брикетів (тиск пресування — 450 МПа) в лігатурі інтенсивно формуються карбідовмісні фази: бороцементит Fe3(B0,7C0,3), та борокарбід заліза Fe23(C, В)6. Бориди заліза Fe2B і FeB присутні при цьому в незначних кількостях. У процесі синтезу більш щільних брикетів (тиск пресування — 700 МПа) утворюються переважно бориди заліза Fe2B u FeB. Формування складних карбідів: бороцементиту Fe3(B0,7C0,3) та борокарбіду заліза Fe23(C, B)6 протікає менш інтенсивно. Термічний синтез більш щільних брикетів супроводжується α → γ - перетворенням залізної основи.


БОРОЦЕМЕНТИТ, ЛІГАТУРА, ПОРОШОК, ТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ, ФАЗОВИЙ СКЛАД

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #21 , C.23-29


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн