Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Термодинамічні властивості сплавів систем А1—Со и Al—Co—Sc

Шевченко М.О., Березуцький В.В., Іванов М.І., Кудін В.Г., Судавцова В.С.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2063

Методом ізопериболічної калориметрії досліджено ентальпії змішування розплавів подвійної системи АІ—Со при 1870 К і 0 < хСо< 0,25 та при 1620 К і 0 <хСо< 0,12. Ентальпії змішування розплавів потрійної системи Al—Co—Sc досліджено при 1870 К для перерізів Al0,75(1-x)Co0,25(1-x)Scx, 0 < х < 0,024, і Al0,88(1-x)Co0,12(1-x)Scx, 0 < х < 0,044. Використовуючи літературні дані по ентальпіям змішування рідких і твердих сплавів, активностям компонентів розплавів та діаграмі стану системи АІ—Со, за допомогою створеного нами пакету розрахункових програм на основі моделі ідеальних асоційованих розчинів розраховано термодинамічні властивості рідких і твердих сплавів системи АІ— Co y широкому температурному інтервалі для будь-яких складів. Моделюванням з даних для подвійних граничних підсистем оцінено ентальпії змішування розплавів і поверхня ліквідуса діаграми стану потрійної системи АІ—Co—Sc у повному концентраційному інтервалі. Усі компоненти як подвійної системи АІ—Со, так і потрійної Al—Co—Sc проявляють схильність до досить сильної взаємодії між собою: ΔНmin(АІ—Со) = -32,5 кДж/моль при хСо = 0,44; ΔНmin(Al—Co—Sc) = —46 кДж/моль для Al0,4Co0,3Sc0,3 (оцінка).


АЛЮМІНІЙ, ДІАГРАМИ СТАНУ, КАЛОРИМЕТРІЯ, КОБАЛЬТ, СКАНДІЙ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #21 , C.51-58


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн