Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Вплив макродефектів структури оксиду алюмінію на нелінійність резонансних механічних коливань

Вдовиченко О.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2082

Вивчено нелінійну пружну поведінку пористого оксиду алюмінію з вмістом пороутворювача 4—16% (об.), спеченого за температур 1623—1848 К, в умовах механічного резонансу для оцінки наявності структурних макродефектів типу тріщин. Досліджено залежності від пористості модуля Юнга і параметра нелінійності CN, який характеризує вплив амплітуди коливань на їх резонансну частоту. Встановлено, що, крім пористості і форми пор, на величину модуля Юнга, ймовірно, впливає наявність дефектів типу тріщин. Виявлено кореляцію між густиною тріщин і параметром нелінійності CN, натомість однозначної залежності між CN і пористістю не спостерігалось.


AL2O3, ДЕФЕКТИ ТИПУ ТРІЩИН, НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ, ПОРИ, ПРУЖНІСТЬ, РЕЗОНАНСНІ МЕТОДИ

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #21 , C.89-100


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн