Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Магнітоімпеданс наноструктури Сu—Fe3O4—СеО2—Fe3O4—Сu

Андреєва А.Ф., Касумов А.М., Хріновський В.З., Микитченко А.А.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2086

При роботі на змінному струмі у наноструктурі Сu—Fe3O4—СеО2—Fe3O4—Сu отримано найбільше значення тунельного магнітоімпедансу, яке дорівнює 734%, та відповідна йому найбільша величина поляризації спінів електронів у шарах Fe3O4  93,8%. Проведено порівняння наноструктур з тунельним бар 'єром на основі СеО2 та Y2О3.


CEO2, МАГНЕТІТ FE3O4, СПІНОВА ПОЛЯРИЗАЦІЯ, ТУНЕЛЬНИЙ МАГНІТОІМПЕДАНС

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #21 , C.142-146


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн