Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

РОЛЬ ПЕРЕНОСУ ТЕПЛА ВИПРОМIНЮВАННЯМ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ РЕАКЦIЙНИХ ПРОЦЕСАХ СИНТЕЗУ IНТЕРМЕТАЛIДIВ NiAl

Петраш К.М., Скороход В.В., Солнцев В.П., Солнцева Т.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2404

На основі термокінетичної моделі вивчено процеси, що відбуваються в порошковій реакційній системі Ni–Al при контактному плавленні. За допомогою комп’ютерного експерименту досліджено вплив керуючих параметрів на характер процесів, що відбуваються. Проведено порівняння кінетичних залежностей і значень максимальних температур, що розвиваються в системі при синтезі інтерметаліду еквіатомного складу (NiAl), для двох випадків переносу тепла: випромінюванням та за рахунок теплопровідності.


АЛЮМІНІЙ, ІНТЕРМЕТАЛІД, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, НІКЕЛЬ, ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ, ТЕРМОКІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017 , #07/08 , C.39-46


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн