Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВПЛИВ ДОБАВОК БОРУ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ МАГНІТОМ"ЯКИХ КОМПОЗИТІВ, ОТРИМАНИХ З ПЛАКОВАНОГО НІКЕЛЕМ ЗАЛІЗНИХ ПОРОШКІВ

Бошицька Н.В., Власова О.В., Уварова І.В., Апінінська Л.М., Гетьман О.І.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1029

Досліджено вплив добавок бору на структуру, магнітні властивості та стійкість до корозії капсульованих нікель-фосфором магнітом"яких матеріалів на основі заліза. Плакування нікель-фосфором залізного порошку (розмір частинок 250–350 мкм) проводили хіміко-термічним відновленням хлориду нікелю гіпофосфітом натрію, бор (1 та 3% (мас.)) вводили з метою активації процесу утворення рідкої фази при високотемпературному спіканні, а також для зменшення пористості композитів. Встановлено, що плакування нікель-фосфором залізного порошку збільшує його корозійну стійкість на 2 бали за шкалою ISO 11130:2010 та зменшує глибинний показник корозії з 0,6457 мм/рік до 0,0269 мм/рік, можливо, завдяки високій корозійній стійкості нікелевого покриття. До того ж, плакування нікель-фосфором залізного порошку дозволяє суттєво (у 2–2,5 рази) зменшити магнітні втрати у змінному магнітному полі частотою 50 Гц. Показано, що мікроструктура композитів Fe–Ni–P–В з різним вмістом бору гетерофазна: вона складається із зерен фериту на основі заліза та пор, а також рідкої фази на основі евтектик γ-Fe + Fe2B, α-Fe + Fe3Р, Ni + Ni3В. Вміст бору в отриманому матеріалі не повинен перевищувати 1%, тому що зменшення об"єму феромагнітної складової значно знижує магнітну індукцію та проникність. Добавки бору до плакованого нікель-фосфором порошку заліза збільшують твердість і характеристики міцності отриманого матеріалу.


БОР, ЗАЛІЗНИЙ ПОРОШОК, НІКЕЛЬ-ФОСФОР, ПЛАКУВАННЯ, СПІКАННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #05/06 , C.3-11


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн