ВПЛИВ ДОБАВОК БОРУ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ МАГНІТОМ"ЯКИХ КОМПОЗИТІВ, ОТРИМАНИХ З ПЛАКОВАНОГО НІКЕЛЕМ ЗАЛІЗНИХ ПОРОШКІВ

  
І.В.Уварова,
 
Л.М.Апінінська,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1029

Анотація

Досліджено вплив добавок бору на структуру, магнітні властивості та стійкість до корозії капсульованих нікель-фосфором магнітом"яких матеріалів на основі заліза. Плакування нікель-фосфором залізного порошку (розмір частинок 250–350 мкм) проводили хіміко-термічним відновленням хлориду нікелю гіпофосфітом натрію, бор (1 та 3% (мас.)) вводили з метою активації процесу утворення рідкої фази при високотемпературному спіканні, а також для зменшення пористості композитів. Встановлено, що плакування нікель-фосфором залізного порошку збільшує його корозійну стійкість на 2 бали за шкалою ISO 11130:2010 та зменшує глибинний показник корозії з 0,6457 мм/рік до 0,0269 мм/рік, можливо, завдяки високій корозійній стійкості нікелевого покриття. До того ж, плакування нікель-фосфором залізного порошку дозволяє суттєво (у 2–2,5 рази) зменшити магнітні втрати у змінному магнітному полі частотою 50 Гц. Показано, що мікроструктура композитів Fe–Ni–P–В з різним вмістом бору гетерофазна: вона складається із зерен фериту на основі заліза та пор, а також рідкої фази на основі евтектик γ-Fe + Fe2B, α-Fe + Fe3Р, Ni + Ni3В. Вміст бору в отриманому матеріалі не повинен перевищувати 1%, тому що зменшення об"єму феромагнітної складової значно знижує магнітну індукцію та проникність. Добавки бору до плакованого нікель-фосфором порошку заліза збільшують твердість і характеристики міцності отриманого матеріалу.


БОР, ЗАЛІЗНИЙ ПОРОШОК, НІКЕЛЬ-ФОСФОР, ПЛАКУВАННЯ, СПІКАННЯ