Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Gd2O3
II. ПОЛIТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ

Тищенко Я.С., Лакиза С.М., Лопато Л.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1038

З метою більш повного опису будови діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 в широкому інтервалі температур і концентрацій побудовано три політермічні перерізи, які розкривають характер взаємодії в потрійній системі. Бісектриси кутів Gd2О3 та HfO2 системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 пояснюють механізм фазових перетворень С ⇆ Х ⇆ Н ⇆ А ⇆ B твердих розчинів на основі Gd2О3 та взаємодію фаз у HfO2-куті системи. Ізоконцентрата 15% (мол.) HfO2 (15H) розкриває будову діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 в області, багатій на Аl2О3 та Gd2О3.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ГАДОЛІНІЮ, ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012 , #05/06 , C.84-92


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн