ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІКАННЯ ПОРИСТИХ ПОРОШКОВО-ВОЛОКНОВИХ СТРУКТУР

В.В.Докторов,
 
А.Ф.Ільющенко,
 
В.В.Мазюк,
 
А.Л.Мороз,
 
А.А.Шаповал,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1083

Анотація

Запропоновано і обгрунтовано використання волокнових добавок у пористу порошкову структуру для зменшення усадки при спіканні. Розроблено метод визначення тиску, що призводить до усадки порошку при спіканні. Експериментально визначено значення тиску, що викликає усадку мідного порошку ПМС-Н фракції 63–100 мкм; також виявлено основні закономірності спікання порошково-волокнових структур.


АРМУВАННЯ, ВОЛОКНА, ДИСПЕРСНІСТЬ, КАПІЛЯРНА СТРУКТУРА, КОМПОЗИЦІЇ, ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ, ПОРОШКИ, СПІКАННЯ, УСАДКА